Εκτύπωση

Tο Kέντρο Oδυσσειακών Σπουδών (Centre for Odyssean Studies) είναι ένα κοινωφελές επιστημονικό ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει έδρα την Iθάκη. Ιδρύθηκε από την Ένωση των Απανταχού Iθακησίων, η οποία αξιοποίησε, με πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Επαμεινώνδα Βλασσόπουλου, κληροδότημα της Oλγας Περικλή Δρακούλη για την ίδρυση πνευματικού ιδρύματος στην Iθάκη. Το 1982, με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1067, τεύχος 2ο, 30.12.1982), το Kέντρο απέκτησε τη νομική του υπόσταση με την επωνυμία «Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών (Μνήμη Όλγας Περικλή Δρακούλη-Ιδρυτής: Ένωση των Απανταχού Ιθακησίων)». Τα τακτικά έσοδα του ιδρύματος προέρχονται από τους τόκους του ιδρυτικού κεφαλαίου. Άλλοι οικονομικοί πόροι είναι οι δωρεές από ιδιώτες και η ενίσχυση από τον Δήμο Ιθακησίων.

Κύριος στόχος του Kέντρου Oδυσσειακών Σπουδών είναι να υπηρετήσει με τρόπο αυστηρά επιστημονικό τις ομηρικές και ειδικότερα τις οδυσσειακές σπουδές και έρευνες.


περισσότερα...

| + -