Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρώτος πρόεδρος του Κέντρου ήταν ο Ιωάννης Θ. Κακριδής, που έδωσε στο Kέντρο Oδυσσειακών Σπουδών κύρος και διαμόρφωσε την επιστημονική του ταυτότητα. Tον Iωάννη Kακριδή διαδέχτηκαν στην προεδρία του Κέντρου ο ακαδημαϊκός Mιχάλης Σακελλαρίου (–1993), ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων Φάνης I. Kακριδής (–2003), ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης (-2011) και, από το 2011 έως τώρα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Μενέλαος Χριστόπουλος .

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου είναι εννεαμελές και αποτελείται από τους:

 

  • Μενέλαο Χριστόπουλο (πρόεδρο)
  • Σπύρο Αρσένη (αντιπρόεδρο)
  • Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου (γενική γραμματέα)
  • Αναστασία Παΐζη–Μαυρίκη (ταμία)           

και ως μέλη

  • Κατερίνα Βλασσοπούλου
  • Κατερίνα Γρηγορίου (εκπρόσωπο της Ένωσης των Απανταχού Ιθακησίων)
  • Γεράσιμο Βερώνη (εκπρόσωπο του Δήμου Ιθακησίων)
  • Διονύσιο Γρίβα (εκπρόσωπο του Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης)
  • Δώρα  Καχρίλα (εκπρόσωπο του Ιδρύματος Δρακούλη 
| + -