Εκτύπωση

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


01 . . 1


Ι. Θ. Κακριδής (πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.Ι. 1981-1986)02 . . 2


 Ι. Θ. Κακριδής06


Μιχαήλ Σακελλαρίου (πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.Ι. 1986-1993)03  . .


Φάνης Κακριδής (πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.Ι. 1993-2003) και Δ.Ν.Μαρωνίτης (πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.Ι. 2003-2011)


05


Μ. Χριστόπουλος, πρόεδρος του Κ.Ο.Σ.Ι.


07 j. de romilly . . 1979


J. de Romilly και Ι. Θ. Κακριδής (1979)


08 van der walk marcello gigante joachim dalfen 1977


M. van der Walk, M. Gigante και J. Dalfen (1977)


09 marcello gigante . . . . 1981


M. Gigante, Ι. Θ. Κακριδής, Δ. Ν. Μαρωνίτης (1981)


10 john pinsent 1984


J. Pinsent (1984)


11 . .  . 1984


10. Ι. Θ. Κακριδής, Σ. Αρσένης, Σ. Δάκαρης

Πίσω από τον Σ. Δάκαρη ο H.  Petersmann και ο Κ. Θ. Δημαράς (1984)


                                                           12 wolfgang kullmann  - 2004


W. Kullmann και Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου (2004)


13 hans schwabl 1996


Hans Schwabl (1996)


14


Ιθάκη

| + -