Εκτύπωση

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΟΜΗΡΟΣ:28 ΑΙΩΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Από το 2012, το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών οργανώνει έναν κύκλο διαλέξεων υπό τον γενικό τίτλο Όμηρος:28 αιώνες πολιτισμού. Οι διαλέξεις αυτές γίνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα από διακεκριμένους ερευνητές που έχουν καταξιωθεί στο χώρο των ομηρικών σπουδών.

περισσότερα

| + -