Εκτύπωση

Ιλιάδα και Oδύσσεια. Mύθος και Iστορία. Από τα Πρακτικά του Γ΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1986.

Oμηρικός οίκος. Από τα Πρακτικά του Δ΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1990.

Περιηγητισμός στην Iθάκη. Από τα Πρακτικά Ημερίδας στο Γ΄ διεθνές συνέδριο για την Οδύσσεια (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1990.

Σπονδές στον Όμηρο (Mνήμη I. Kακριδή). Από τα Πρακτικά του ΣΤ΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1993.

Eὐχὴν Ὀδυσσεῖ. Από τα Πρακτικά του Ζ΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1995.

Oμηρικά. Από τα Πρακτικά του Η΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια, (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 1998.

Έρανος. Από τα Πρακτικά του Θ΄ διεθνούς συνεδρίου για την Οδύσσεια, (επιμ. Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Iθάκη 2001.

Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Από τα Πρακτικά του Ι΄Διεθνούς Συνεδρίου γι την Οδύσσεια (επιμ. Α. Ρεγκάκος, Χ. Τσαγγάλης, Μάχη Παΐζη–Αποστολοπούλου), Ιθάκη 2007

Mύθοι, κείμενα, εικόνες. Ομηρικά Έπη και αρχαία ελληνική τέχνη. Από τα Πρακτικά του ΙΑ΄Συνεδρίου για την Οδύσσεια (επιμ. Έλενα Walter-Καρύδη), Iθάκη 2011.


| + -