Εκτύπωση

ΣΥΝΕΔΡΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Adrados Francisco R

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Alden Maureen

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴνδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Alexiou Evangelos

Αλεξίου Ευάγγελος

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Alexopoulou Katerina

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Έρανος, Ιθάκη 2000

Anastassiou Yannis

Αναστασίου Γιάννης

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Andersen Oivind

Homerica, Ithaca 1996

Anogiatis-Pelé D.

Ανωγειάτης-Πελέ Δ.

Περιηγητισμός στην Ιθάκη, Ιθάκη 1987

Athanassakis Apostolos

Αθανασάκης Απόστολος

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Bakker Egbert

Eranos, Ithaca 2000

Bannert H.

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Bassakos Dimitris

Μπασάκος Δημήτρης

Έρανος, Ιθάκη 2000

Buonajuto Alessandra

Homerica, Ithaca 1996

Cantarella Eva

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Chadwick John

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Chaniotis Angelos

Χανιώτης Άγγελος

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Chaviaras Nikolaos

Χαβιαράς Νικόλαος

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Christopoulos Menelaos

Χριστόπουλος Μενέλαος

Έρανος, Ιθάκη 2000

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Dakaris Sotirios

Δάκαρης Σωτήριος

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Dalfen Joachim

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Danek Georg

Εὐχὴν Οδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Delebeque E.

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Dihle Albrecht

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Dimaras K. Th.

Δημαράς Κ. Θ.

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Felson Nancy

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Gabjanski I.

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Gartziou-Tatti Ariadni

Γκάρτζιου-Τάττη Αριάδνη

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Gigante Marcello

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Gigante-Lanzara Valeria

Eranos, Ithaca 2000

Giuliani Luca

Myths, Texts, Images, Ithaca 2009

Hagel Stefan

Eranos, Ithaca 2000

Hardie Philip

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Heckenlively Timothy

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Heilmeyer W.D.

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Hellmann Oliver

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Hirschberger Martina

Eranos, Ithaca 2000

Hornblower Simon

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Hurt Elena

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Janco Richard

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Jentsch Kerstin

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Jong Irene de

Homerica, Ithaca 1996,

Eranos, Ithaca 2000

Kakridis Fanis I.

Κακριδής Φάνης Ι.

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Kakridis Ioannis Th.

Κακριδής Ιωάννης Θ.

Οδυσσειακό ταξίδι,Ιθάκη 1977

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Kavvadias Yorgos

Καββαδίας Γιώργος

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Kefalidou, Eurydiki

Κεφαλίδου Ευρυδίκη

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Klabanisti Frosso

Κλαμπανιστή Φρόσω

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Kontorli-Papadopoulou L.

Κοντορλή-Παπαδοπούλου Λ.

Έρανος, Ιθάκη 2000

Krischer Tilman

Homerica, Ithaca 1996

Kullmann Wolfgang

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Kunze Christian

Myths, Texts, Images, Ithaca 2009

Latacz Joachim

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Letoublon Françoise

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Lissarague François

Myths, Texts, Images, Ithaca 2009

Lohmann Dieter

Homerica, Ithaca 1996

Eranos, Ithaca 2000

Loukatos Dimitrios

Λουκάτος Δημήτριος

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Malkin Irad

Homerica, Ithaca 1996

Manakidou Flora

Μανακίδου Φλώρα

Έρανος, Ιθάκη 2000

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Mannsperger Brigitte

Homerica, Ithaca 1996

Maronitis D.N.

Μαρωνίτης Δ. Ν.

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Mazarakis Aenian A.

Μαζαράκης Αινιάν Α.

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Mela Evi

Μελά Εύη

Περιηγητισμός στην Ιθάκη, Ιθάκη 1987

Meyer Doris

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Montanari Franco

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Morgan Catherine

Myths, Texts, Images, Ithaca 2009

Paizi-Apostolopoulou M.

Παΐζη-Αποστολοπούλου M.

Έρανος, Ιθάκη 2000

Pallantza Eleni

Παλλαντζά Ελένη

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Pantazis Vagelis

Πανταζής Βαγγέλης

Έρανος, Ιθάκη 2000

Papangelis Theodoros

Παπαγγελής Θεόδωρος

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Peponi Anastassia-Erasmia

Πεπονή Αναστασία–Ερασμία

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Perissynakis Ioannis

Περυσινάκης Ιωάννης

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Petersmann Hubert

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Pincent John

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχήν Οδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Polkas Lambros

Πόλκας Λάμπρος

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Privitera Aurelio G.

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Ratinaud Isabelle

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Regakos Antonis

Ρεγκάκος Αντώνης

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Richardson Nicholas

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Robert François

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Romaeos Konstantinos

Ρωμαίος Κωνσταντίνος

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Romilly Jaqueline de

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Rozokoki Alexandra

Ροζοκόκη Αλεξάνδρα

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993,

Έρανος, Ιθάκη 2000

Sale William

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Savvidis G.P.

Σαββίδης Γ. Π.

Περιηγητισμός στην Ιθάκη, Ιθάκη 1987

Schandl Gundrun

Homerica, Ithaca 1996

Schein Seth

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Eranos, Ithaca 2000

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Schischwani Silvia

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχήν Οδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Schwabl Hans

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Εὐχήν Οδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Homerica, Ithaca 1996

Skiadas Aristoxenos

Σκιαδάς Αριστόξενος

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Squire Michael James

Myths, Texts, Images, Ithaca 2009

Strauss Clay Jenny

Contests and Rewards in the Homeric Epics, Ithaca 2004

Symeonoglou Sarantis

Συμεώνογλου Σαράντης

Ιλιάδα και Οδύσσεια, μύθος και ιστορία, Ιθάκη 1984

Tiverios Michalis

Τιβέριος Μιχάλης

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Tsagalis Christos

Τσαγγάλης Χρήστος

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Tsagarakis Odysseas

Τσαγκαράκης Οδυσσέας

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Tsitsiou-Chelidoni Chrysanthi

Τσίτσιου –Χελιδόνη Xρυσάνθη

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Van der Valk M

Η επιρροή της Οδύσσειας στην παγκόσμια λογοτεχνία, Ιθάκη 1979

Vastend Kyrre

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Vertoudakis V.

Βερτουδάκης Β.

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Vikela, Eugenia

Βικέλα Ευγενία

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Vlachos, Georgios

Βλάχος Γεώργιος

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Voskos Andreas

Βοσκός Ανδρέας

Ιλιάδα και Οδύσσεια: ομοιότητες και διαφορές, Ιθάκη 1981

Walter Nicolai

Ο Ομηρικός Οίκος, Ιθάκη 1987

Walter–Καρύδη Έλενα

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Watson Janet

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Willcock M.M

Οδυσσειακό ταξίδι, Ιθάκη 1977

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Yamagata Naoko

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Homerica, Ithaca 1996

Zarkadas Angelos

Ζαρκάδας Άγγελος

Μύθοι, Κείμενα, Εικόνες, Ιθάκη 2009

Zervou Alexandra

Ζερβού Αλεξάνδρα

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

Εὐχὴν Ὀδυσσεῖ, Ιθάκη 1993

Ομηρικά, Ιθάκη 1996

Έρανος, Ιθάκη 2000

Άθλα και έπαθλα στα Ομηρικά Έπη, Ιθάκη 2004

Zois Antonis

Ζώης Αντώνης

Σπονδές στον Όμηρο, Ιθάκη 1990

| + -